njcm12_top.jpgandy_top.jpgKDD_top.jpgnjcm122_top.jpgVeld_top.jpgaxe_top.jpgspeuren_top.jpgPim_top.jpgaxe_perro_top.jpgKytoKenji_top.jpg

Rasverschijning

FaceBook  Twitter

vegasDe Duitse Herdershond is middelgroot, licht gestrekt, krachtig en goed bespierd, de knoken zijn droog en de totaalstructuur is vast. De schofthoogte van reuen bedraagt 60 tot 65 cm en 55 tot 60 cm voor teven. De romplengte overtreft de schofthoogte met ongeveer 10 tot 17%.
De Duitse Herdershond is evenwichtig in karakter, zenuwvast, zelfverzekerd, absoluut onbevangen en volkomen goedaardig. Hij is tevens opmerkzaam en handelbaar. Hij bezit moed, strijddrift en hardheid, waardoor hij inzetbaar is als geleide-, waak-, verdedigings-, dienst- en herdershond.

De kop van de Duitse Herder is wigvormig, in overeenstemming met de lichaamsgrootte, zonder plomp of overstrekt te zijn, in totaal droog en tussen de oren matig breed. Het voorhoofd is van voren en van opzij gezien slechts weinig gewelfd en zonder of slechts met zwak aangeduide middengroef. De verhoudingen tussen bovenscheden en gezichtsgedeelte bedraagt 50%-50%. De breedte van de bovenschedel komt ongeveer overeen met de lengte van de bovenschedel. De bovenschedel gaat (van boven gezien) van de oren tot de punt van de neus, gelijkmatig verkleinend via een schuin verlopende, niet scherp gevormde stop over in het wigvormig gezichtsdeel (vang) van de kop. Boven- en onderkaak zijn krachtig ontwikkeld. De neusrug is recht, een dip of welving is niet gewenst. De lippen zijn strak, goed aansluitend en van donkere kleur. De neus moet zwart zijn.

Het gebit moet krachtig, gezond en volledig zijn. De Duitse Herdershond heeft een schaargebit, de kaakbeenderen moeten krachtig ontwikkeld zijn zodat de tanden diep in het tandbeen ingeworteld kunnen zijn. Het gebit telt 20 tanden en kiezen boven en 22 tanden en kiezen vanonder. 

DitchDe ogen zijn middelgroot, amandelvormig, iets schuinliggend en niet uitpuilend. De kleur van de ogen moet zo donker mogelijk zijn. Lichte, priemende ogen zijn niet gewenst, aangezien ze afbreuk doen aan de uitdrukking van de hond.

De Duitse Herder heeft staande oren van middelmatige grootte, die rechtop en gelijkgericht gedragen worden (niet zijwaarts getrokken). Ze lopen spits uit en zijn met de oorschelp naar voren gericht.

De hals moet krachtig, goed bespierd en zonder losse keelhuid zijn. De hoek ten opzichte van de romp bedraagt 45°. De bovenbelijning verloopt, zonder een zichtbare onderbreking, vanaf de halsaanzet over de goed ontwikkelde schoft en over de, ten opzichte van een horizontale lijn, heel licht afvallende rug tot aan de licht afvallende croupe.

De rug is vast en goed bespierd. De lenden zijn breed, krachtig gevormd en goed bespierd.

De croupe moet lang en licht afvallend zijn (ong. 23° t.o.v. een horizontale lijn) en zonder onderbreking van de bovenbelijning overgaan in de staartaanzet.

De borst moet matig breed zijn, de onderborst zo lang mogelijk en uitgesproken. De borstdiepte moet ong. 45 tot 48% van de schofthoogte bedragen.

De ribben behoren een matige welving te tonen, een tonvormige borst is net zo foutief als vlakke ribben.

De staart reikt minstens tot aan het spronggewricht, evenwel niet over het midden van de achtervoet. Ze is aan de onderzijde iets langer behaard en wordt in een licht afhangende boog gedragen, waarbij ze in opwinding en bij beweging meer opgeheven gedragen wordt, evenwel niet boven de ruglijn.

De voorste ledenmaten zijn van alle zijden bezien recht en van voren bezien absoluut parallel. Schouderblad en opperarmbeen zijn van gelijke lengte en door middel van krachtige bespiering vast tegen het lichaam gelegen. De hoeking van schouderblad en opperarm bedraagt in het ideale geval 90°, doorgaans tot 110°.
De ellebogen mogen noch in stand noch in beweging uitgedraaid worden evenmin naar binnen gedrukt zijn.

Eloy MagicDe onderarmen zijn van alle zijden bezien recht en absoluut parallel staande ten opzichte van elkaar, droog en vast bespierd. De middenvoorvoet heeft een lengte van ong. een derde van de onderarm en heeft een hoeking met deze van 20 tot 22°. Zowel een te schuin staande middenvoorvoet als een te steil staande beïnvloeden de gebruiksgeschiktheid,in het bijzonder het uithoudingsvermogen.

De poten zijn rond, goed gesloten en gewelfd. De voetzolen zijn hard maar niet bros. De nagels zijn krachtig en donker van kleur.

De plaatsing van de achterpoten is licht terugstaand, waarbij de achterste ledenmaten van achter bezien parallel ten opzichte van elkaar staan. Boven- en onderschenkel zijn van ongeveer gelijke lengte en vormen een hoek van ong. 120°. De dijen zijn krachtig en goed gespierd. De spronggewrichten zijn krachtig gevormd en vast. De achtermiddenvoet staat loodrecht onder het spronggewricht. De voeten/tenen zijn gesloten, licht gewelfd, de zolen hard en donkere kleur, de nagels krachtig, gewelfd en eveneens donker van kleur.

De Duitse Herdershond is een draver. De ledematen moet in lengte en hoekingen zo op elkaar afgestemd zijn dat zij, zonder wezenlijke verandering van de rugbelijning, de achterhand tot aan de romp verplaatsen kunnen en met de voorhand net zover kunnen uitgrijpen.

Iedere neiging tot overhoeking en de achterhand vermindert de vastheid en het uithoudingsvermogen en daarmee de gebruikswaarde. Bij correcte verhoudingen in de bouw en hoekingen is een ruim uitgrijpend, vlak over de bodem gaand gangwerk mogelijk, dat de indruk geeft van voorwaarts gerichte, moeiteloze bewegingen. Bij een naar voren geschoven hoofd en licht opgeheven staart ziet men bij een gelijkmatige en rustige draf een vanaf de oorpunten over de nek en de rug tot aan de punt van de staart licht gebogen en niet onderbroken rugbelijning.

SkeletDe huis is (los) aanliggend zonder evenwel plooien te vormen.

De correcte beharing van de Duitse Herdershond is het stokhaar met onderwol. Het dekhaar moet zo mogelijk dicht, op correcte wijze hard en vast aanliggend zijn. Aan de kop is het haar, met inbegrip van de binnenzijde van de oren, aan de voorzijde van de ledematen, op poten en tenen, kort en aan de hals wat langer en sterkte behaard.

Aan de achterzijde van de benen is het haar langer tot aan het polsgewricht. Aan de achterzijde van de dijen vormt het een matige broek.

Kleuren: Zwart met roodbruine of bruine, gele tot lichtgrijze aftekening, eenkleurig zwart en grauw, bij grauw donker gewolkt, zwart zadel en masker. Onopvallende, kleine witte borstvlekken evenals zeer lichte binnenzijde zijn toegelaten, maar niet gewenst. De neusspiegel moet bij alle kleurslagen zwart zijn. Ontbrekend masker, licht tot priemende oogkleur evenals licht tot witachtige aftekening aan borst en binnenzijde, lichte nagels en rode staartpunt duiden op pigmentzwakte. De onderwol vertoont een lichte grauwe tint. De kleur wit is niet toegelaten.

Grootte en Gewicht:
Schofthoogte reuen: 60 tot 65 cm. Gewicht reuen: 30 tot 40 kg.
Schofthoogte teven: 55 tot 60 cm. Gewicht teven: 22 tot 32 kg.

Testikels: Reuen behoren twee duidelijke, normaal ontwikkelde testikels te hebben, die zich volledig in het scrotum bevinden.

Fouten: Iedere afwijking van de in de voorgaande genoemde punten, moet als fout aangemerkt worden, waarbij de waardering in juiste verhouding met de graad van de afwijking behoort te staan.

anatomieErnstige fouten: Afwijkingen van de voorgenoemde raspunten, welke de gebruiksgeschiktheid benadelen.

 • Oorfouten: Zijwaartse diep aangezette oren, tiporen, te eng naar binnen gestelde oren (Schildspanner), niet vaste oren.
 • Ernstige pigmentfouten.
 • Ernstige nalatende vastheid van het hele lichaam.
 • Tandfouten: Alle afwijkingen van het schaargebit en de tandformule, voorover het niet om uitsluitende fouten (zie onderstaand) gaat.

Uitsluitende fouten:

 1. Karakterzwakke, bijterige en zenuwzwakke honden.
 2. Honden met vastgestelde "ernstige heupdysplasie".
 3. Monorchide en kryptorchide reuen of met duidelijke ongelijke of niet ontwikkelde teelballen.
 4. Honden met fouten die de oren en staart misvormen.
 5. Honden met misvormingen.
 6. Honden met tandgebreken door het missen van: 1 x Premolaar 3 en een verdere tand, of 1 x Hoektand, of 1 x Premolaar 4, of 1x Molaar 1, resp. Molaar 2, of in totaal 3 tanden of meer.
 7. Honden met kaakfouten: Bovenover- en ondervoorbijten van 2 mm. of meer. Tanggebit (van alle snijtanden).
 8. Honden die meer dan 1 cm. te groot of te klein zijn.
 9. Albino's.
 10. De haarkleur wit (ook bij donkere ogen en nagels).
 11. Langstokhaar (lang, zacht niet vast aangesloten dekhaar met onderwol, waaiers/pluimen aan oren en benen, zeer vol behaarde staart met waaiervorming naar beneden).
 12. Langhaar (lang, zacht haar zonder onderwol, meestal op het midden van de rug gescheiden, waaiers/pluimen aan de oren, benen en staart).
© Kringgroep Terneuzen 2012 - 2014