KytoKenji_top.jpgaxe_perro_top.jpgVeld_top.jpgandy_top.jpgaxe_top.jpgPim_top.jpgnjcm12_top.jpgspeuren_top.jpgKDD_top.jpgnjcm122_top.jpg

UV Examen 6 mei 2018

Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
* Vereiste informatie.

Na het versturen van het formulier ontvangt u een bevestiging per e-mail. Heeft u geen bevestiging ontvangen? Dan is uw inschrijving niet verwerkt!

Eigenaar: * Vul hier de eigenaar van de hond in zoals vermeld op de stamboom of registratiebewijs.
Lid van welke rasvereniging *
Lidmaatschapsnummer rasvereniging eigenaar: * Vul het lidmaatschapsnummer van de VDH van de eigenaar in.
Houder/Geleider: Vul hier de houder van de hond in.
Lid van welke rasvereniging
Lidmaatschapsnummer rasvereniging houder/geleider: Vul het lidmaatschapsnummer van de VDH van de houder/geleider in.
Wie is de geleider? *
Eigenaar
Houder
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Land: *
Telefoonnummer: *
E-mail: *
Naam hond: * Vul hier de stamboomnaam in.
Roepnaam:
Geslacht *
Reu
Teef
Geboortedatum: * Vul de datum in als DD-MM-YYYY
NHSB/LOSH/SZ nummer: *
Chipnummer of tattoo: *
Hoogste africhtingskenteken: *
Ras: *
KKL?
Ik ben gerechtigd om deze hond op te geven voor deze wedstrijd. *
Ik verklaar dat de ingeschreven hond vrij is van besmettelijke ziektes en gedurende de laatste 10 weken niet in omstandigheden heeft verkeerd, waardoor gevaar op besmetting aanwezig is. Voorts verklaar ik mij te onderwerpen aan de bepalingen en statuten van de Raad van Beheer en de V.D.H. *
Door inschrijving verplicht ik mij tot het betalen van het inschrijfgeld. Inschrijfgeld: € 20,00 *
Eventuele opmerkingen:
© Kringgroep Terneuzen 2012 - 2014